POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Administratorem strony jest Daniel Hermyt, e-mail: daniel@moderator.app.

Współadministratorem jest Manager ds. komunikacji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności prosimy o kontakt pod adresem kontakt@moderator.app.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Daniel Hermyt, e-mail: daniel@moderator.app.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

RODO przyznaje użytkownikowi następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Powyższe uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują użytkownikowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych.

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przy przetwarzaniu danych osobowych istnieje możliwość wniesiena skargi do organu nadzorczego.

Istnieje możliwość uzyskania informacji, jakie dane osobowe są w posiadaniu administratora oraz w jaki sposób są one przetwarzane. Prosimy o kontakt pod adresem kontakt@moderator.app.

Dane osobowe przekazane administratorowi są poufne. Podjęte zostały wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Dane osobowe gromadzone przez serwis Moderator.app mogą być przetwarzane przez następujące podmioty (podwykonawcy usuług serwisu):

  1. Amazon Web Services, Inc. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,

  2. Google Ireland Limited – w celu korzystania z usług Google w ramach pakietu G-Suite, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google,

  3. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp – w celu korzystania z systemu MailChimp, w którym przetwarzane są dane osobowe użytkowników newslettera,

  4. osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzone zostało przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Z uwagi na korzystanie z usług Google, Amazon Web Services, Inc. oraz systemu MailChimp, dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google oraz dostawca systemu MailChimp przystąpili do programu Privacy Shield dzięki czemu gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Cele i czynności przetwarzania

Newsletter . Aby korzystać z newslettera, niezbędne jest przekazanie administratorowi za pomocą formularza zapisu do newslettera adresu e-mail. Jest to dobrowolne, ale niezbędne aby zapisać się do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera lub do czasu rezygnacji z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia zgody na otrzymywani newslettera.

Kontakt . Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazywany jest administratorowi adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą być zawarte inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Dane są przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jest możliwe jednoznaczne określenie, kiedy zostanie usunięta. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaka byłą prowadzona z administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkowika.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona Moderator.app wykorzystuje pliki cookies.

Zgoda na cookies . Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Użytkownik zawsze może zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. Wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies znajdują się w menu pomocniczym przeglądarki internetowej.

Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu.

Cookies własne . Cookies własne wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich . Moderator.app wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics. Moderator.app k orzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie są realizowane w celu tworzenia statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Narzędzia społecznościowe . W serwisie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram.

Wyświetlając stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka wyświetliła stronę Moderator.app, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy lub nie jest u niego zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w serwisie Moderator.app do profilu użytkownika w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użytkownik skorzysta z danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty użytkownika. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez administratora w celu identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.